Werkgever

Man in stoel
Klokman

Fysiologische mechanismen bij HIIT training

Hoewel er nog bijkomend onderzoek nodig is naar de precieze mechanismen, legt onderstaand schema (naar Laursen 2010) de huidige ideeën hierrond uit:

In de skeletspieren van het lichaam bestaat er een master switch, genaamd PGC1alfa. Het is de kernregulator van heel wat chemische processen binnen de spiercel, waaronder vet- en suikerverbranding en de aanmaak van mitochondriën.

Van high volume fysieke activiteit, of fysieke activiteit van lagere duur,is geweten dat deze PGC1α activeert, en zo voor de gekende voordelen op de gezondheid zorgt.

Schema

HIIT als haalbaar alternatief voor
beeldschermwerkers? HIIT@WORK!

Het grootste voordeel van HIIT is dat het zeer kort is, wat een antwoord kan bieden op de eerder gemelde belangrijkste belemmerende factor, een gebrek aan tijd.

Voorstanders beweren dat HIIT een mogelijke revolutie kan betekenen in de bewegingspromotie: door meer aanbieden van dergelijke vormen kunnen we mogelijks een bepaald segment van de populatie toch voldoende laten bewegen!

 
 

Redenen van deelnemers die HIIT@WORK aanraden aan collega’s:

Gebruik toegankelijke, eenvoudige oefeningen, die bij voorkeur veel spiergroepen aanspreken. Denk hierbij aan squats, skippings, lunges of burpees.

Er worden best verschillende gradaties in niveau aangeboden zodat elke deelnemer haalbare oefeningen kan doen, wat het competentiegevoel ondersteunt

De meeste oefeningen zijn perfect haalbaar met gewone kledij. We merken wel dat deelnemers geneigd zijn om bij geplande trainingen extra of aangepaste kledij mee te brengen.

De hartslagregistratie die eveneens geprojecteerd wordt, zodat deelnemers zichzelf continu kunnen bijsturen, zorgt voor directe feedback en werkt motiverend. Er wordt gevraagd om min. aan 80% van de individuele maximale hartslagfrequentie te werken.

Daarnaast is er mits mogelijkheid tot verfrissing geen noodzaak om te douchen na de training. De zweetproductie is gemiddeld lager dan bij langer durende trainingen.

HIIT: kan dit ook in jouw organisatie?

HIIT is reeds populair in de fitnesswereld en wordt nu ook door Arteveldehogeschoolgebruikt om de fitheid van hun beeldschermwerkers te verbeteren, maar is HIIT ook zinvol en bruikbaar voor jouw medewerkers?

Het is duidelijk dat er een gedragsverandering wenselijk is voor een deel van de Vlaamse populatie. De werkgever, organisatie heeft hier ook een bepaalde verantwoordelijkheid om via nudging technieken de werknemers aan te zetten tot een gezondere levensstijl.

Het concept HIIT zorgt, naast de strategie voor afname van sedentair gedrag, voor een gemakkelijk in te plannen training tijdens de werkdag, gezien de korte tijdspanne die nodig is en het beperkte nodige materiaal is het hiermee voor een grote doelgroep haalbaar.

Onze uitdaging, ook uw uitdaging?